Biblioteket - utlånsprosedyre

Medlemskap i NFKEH gir adgang til å låne materiale tilknyttet foreningens bibliotek.

Ved ønske om å ta del i utlånsordningen, send kontaktinformasjon (navn, adr., tlf. nr. og epostadr.) til Bibliteket-NFKEH

Oversendelse av info bekrefter at følgende utlånsreglement er lest og akseptert:

1) Depositum pålydende kr. 300,- innbetales til kontonr. 1202.29.38663 for hvert utlånsobjekt.
  • Utlånsobjekt sendes låner ved mottak av depositum
  • Depositum returneres låner ved retur av utlånsobjekt

2) Ved utlån pr. post betaler NFK porto ved utsending, mens låner betaler porto ved retur.

3) Låner er personlig ansvarlig for utlånsobjekt.

4) Lånetiden er 4 uker. Låner plikter å returnere utlånsobjekt innen fristens utløp.

5) Overholdes ikke lånetiden blir varsel sendt og gebyr ilagt:
  • Gebyr utsendt for 1. gangs varsel; kr. 50,-
  • Gebyr utsendt for 2. gangs varsel; kr. 75,-

6) Mulighet for forlengelse av lån, dersom det ikke er ventliste på utlånsobjektet.

7) Ved ikke-levert/tapt materiale, skal det erstattes etter verdi, innkjøpskostnader, samt et adm. gebyr på kr. 100,-

8) Lånetaker er ansvarlig for å bruke utlånt materiale i henhold til gjeldende rettspraksis, så som Lov om opphavsrett, m.v.

9) Lånetaker er ansvarlig for at kontaktinformasjon til enhver tid er korrekt i foreningen/biblioteket.

Forespørsel om utlån, reservasjon, fornyelse, og andre henvendelser; send epost til Bibilioteket-NFKEHmailto:stephan.rossner@gmail.com