Om hypnose

Beskrivelser av et utvalg områder som klinisk hypnose kan brukes i forhold til.

Hypnose og hypnoterapi - en generell innføring

Hypnoterapi kan inngå som ledd i ordinær terapi eller tilbys alene, avhengig av problematikk og målsetning for behandlingen. Hypnose er kanskje å anse som den mest myteomspunnede behandlingstilnærmingen i dagens medisin og psykologi. Nedenfor følger derfor en kort introduksjon til hypnose og hypnoterapi, som tar sikte på å klargjøre litt av hypnosens historikk, dens mulige virkemåte, bruksområder, og nettopp noen av disse mytene.

Hypnose i behandling av traumer

Igjennom mange tider er mennesker blitt plaget av marerittaktige tilstander som fyller dem med følelsen av uerstattelig tap, og følelsen av frykt og gru. Nevrologer og psykiatere over hele verden har beskrevet den posttraumatiske tilstand som innhold fra fortiden som en plutselig og repeterende følelse av hjelpesløshet.

Hypnose i behandling av smerter

XXX

Hypnose i arbeid med barn

XXX