Kommunikasjon NFKEH og Justisdep.

Det ble 22 sept., 2010, foretatt en henvendelse til Helseminister og Justisminister vedrørende regulering av bruk av hypnose i kjølvannet av forslag om endring av Straffelovens paragraf 364 som bl.a. ligger til grunn for regulering av bruk av hypnose i Norge. Vedlagt henvendelsen var en oppsummering av de viktigste fakatene vedrørende hypnose i Norge, samt en oppsummering av de viktigste fakta vedrørende feilbehandling med hypnose.

Nedenfor følger linker til nevnte henvendelse, til følgeskriv om hypnosefakta, følgeskriv om feilbehandling, samt svar fra Justisdepartementet. Kort fortalt svarer Justisdepartementet at Straffelovens §364 vil fortsette å gjelde inntil ny lov trer i kraft.