Biblioteket - utlånsprosedyre

Medlemskap i NFKEH gir adgang til å låne materiale tilknyttet foreningens bibliotek.

Ved ønske om å ta del i utlånsordningen, send kontaktinformasjon (navn, adr., tlf. nr. og epostadr.) til Bibliteket-NFKEH

Oversendelse av info bekrefter at følgende utlånsreglement er lest og akseptert:

1) Depositum pålydende kr. 300,- innbetales til kontonr. 1202.29.38663 for hvert utlånsobjekt.
  • Utlånsobjekt sendes låner ved mottak av depositum
  • Depositum returneres låner ved retur av utlånsobjekt

2) Ved utlån pr. post betaler NFK porto ved utsending, mens låner betaler porto ved retur. Returadresse: Terje Jøraas, Hollendergata 6b, 0190 Oslo.

3) Låner er personlig ansvarlig for utlånsobjekt.

4) Lånetiden er 4 uker. Låner plikter å returnere utlånsobjekt innen fristens utløp.

5) Overholdes ikke lånetiden blir varsel sendt og gebyr ilagt:
  • Gebyr utsendt for 1. gangs varsel; kr. 50,-
  • Gebyr utsendt for 2. gangs varsel; kr. 75,-

6) Mulighet for forlengelse av lån, dersom det ikke er ventliste på utlånsobjektet.

7) Ved ikke-levert/tapt materiale, skal det erstattes etter verdi, innkjøpskostnader, samt et adm. gebyr på kr. 100,-

8) Lånetaker er ansvarlig for å bruke utlånt materiale i henhold til gjeldende rettspraksis, så som Lov om opphavsrett, m.v.

9) Lånetaker er ansvarlig for at kontaktinformasjon til enhver tid er korrekt i foreningen/biblioteket.

Forespørsel om utlån, reservasjon, fornyelse, og andre henvendelser; send epost til Bibilioteket-NFKEH