Undervisning NFKEH

Ettårig hypnoseutdanning NFKEH 2019/2020
Hypnose innenfor moderne medisin og psykologi, basiskunnskap om hypnose, prinsipp, mål, definisjon, hypnoseteknikk, terapeutisk intervensjon, hypnotisk språk, forestillinger, suggesjoner, bevissthet/ubevissthet, hypnosedemonstrasjon, veiledning til hypnose, deltaker gjennomfører hypnose selv mange ganger, bruke skript til hypnose, positiv forandring med hjelp av hypnose, selfhypnose, deltaker lager sin egen oppskrift for hypnose, hjemmeoppgaver, nevrobiologiske grunnlag av hypnose, fysiologiske og psykologiske aspekter, hypnose og avspenning, den "hypnotiske paraplyen", indikasjoner, kontraindikasjoner for hypnose, hypnose og kognitiv terapi, direkte og indirekte hypnose, våkentranse, hypnosetests, forankring, VAKOG, hanskeanestesi, filmteknikk, symbolteknikk, metaforer, psykosomatisk meditasjon, klinisk hypnose, ego-state-terapi, hypnose som evidensbasert metode, hypnotisk kommunikasjon, hypnose og angst, smertebehandling med hypnose, hypnose og barn, pusteteknikker og hypnose, hypnotiske metoder i tannlegepraksis, dissosiert aldersregresjon, ideomotorikk, time-line, kroppsvandring, impact-teknikker, eksamen, kursbevis.

4 x 2 dager, 08:30 - 16:30
i Oslo, Vulkan 22, 0175 Oslo
Hans Dahlseng, Hans-Christian Ramskov, Dr. Markku Karma, Arne Jacobsen, Martin Malmstrøm, Dr. Gunnar Rosen og Dr. med. Stephan Rossner som underviser.

1. samling: 27. -  28. september 2019
2. samling: 29. - 30. november 2019
3. samling: 14. - 15. februar 2020
4. samling: 25 - 26. september 2020

Pris 23 000 NOK
begrenset antall deltaker (25)

Undervisning godkjennes som 64 timer fritt spesialkurs og som 64 timers vedlikeholdsaktivitet av Norsk psykologforening.
Undervisning godkjennes med 64 timer for spesialistenes etterutdanning for Anestesiologi, Pediatri, Psykiatri og Nevrologi av Legeforeningen.

Påmelding:
Send en epost til Stephan Rossner (stephan.rossner@gmail.com) med navn, postadresse, yrke, arbeidsplass, mobilnummer og epost (informér eventuelt om regning skal betales av andre enn deg, og legg ved tilsvarende betalingsinformasjon), og du vil om kort tid motta en faktura fra oss.

Grunnkurs i bruk av klinisk hypnose

Norsk Forening for Klinisk Evidensbasert Hypnose gjennomfører igjen et grunnkurs i bruk av klinisk hypnose 27./28. 11. 2020 i Oslo
Kurset er et samarbeid mellom Den Norske Legeforening, Den Norske Tannlegeforening og Norsk Psykologforening.
Sted: Vulkan 22, 0175 Oslo
Tid: 27./28. november 2020 kl. 08:30 - 16:30
Program: vitenskapelig forståelse av hypnose, fysiologiske og psykologiske aspekter, historikk, stressbehandling, smertebehandling, avspenning, indikasjoner/kontraindikasjoner hypnose, bruk av skripts, induksjon, fordypning, avslutning av hypnose, terapeutisk intervensjon, suggesjoner, forestillinger, klassisk hypnose/hypnotiske metoder, klinisk hypnose, hypnose i medisinsk behandling, etiske aspekter, internasjonal bruk av hypnose, evidensbaserte studier.
Hver deltaker har mulighet til å gjennomføre hypnose flere ganger under kurset.
Forelesere: Dr. Gunnar Rosen, Spes. Klin. Psyk., Dr. med. Stephan Rossner, anestesilege, Hans Dahlseng, psykol.spes., Martin Malmstrøm, psykol.spes.
Påmelding: Send en epost til Stephan Rossner (stephan.rossner@gmail.com) med navn, postadresse, yrke, arbeidsplass, mobilnummer og du vil motta en faktura fra oss.
Begrenset antall deltakere: 24
Pris: 4800,- inkl. servering
Betales til konto 05400839567 v/kasserer Martin Malmstrøm
Kursansvarlig: Dr. Gunnar Rosen, gunros@mac.com mobil 90039441