Om NFKEH

Styret

Stephan Rossner
lege
- spesialist i anestesiologi
​Dr. Med.

Leder
Martin Malmstrøm
psykolog
- spesialist i klinisk voksenpsykologi

Kasserer
Bjørn Lau
psykolog
- professor II
Dr. Philos.

Nestleder
Arne Jacobsen
tannlege
- spesialist i pedodonti

Sekretær
Markku Karma
psykolog
- spesialist i klinisk voksenpsykologi
Ph. D.

Styremedlem
Christina Nordstjärna
sykepleier
- spesialsykepleier, oper.

Styremedlem
 


 
Gunnar Rosén
psykolog
- spesialist i klinisk voksenpsykologi
Ph. D.

Undervisning, forskning,
internasjonale kontakter