Michael Yapko i Oslo


Dr Michael Yapko
Behandling av depresjon med 
Kognitive metoder
Mindfullness og Hypnose
Oslo 6-7 Juni /Y

Innføringskurs Hypnose
Oslo 5 Juni / I
Dr Stephan Rossner Fagl.ansv.
Program medio Feb.


For leger, tannleger, psykologer og sykepleier. Oslo 6-7 Juni, 08-16 Kursene er et samarbeide mellom Den Norske Legeforening DNLF, Den Norske Tannlegeforening NTF,  Norsk Psykolog Forening NPF og Norsk Sykepleierforbund NSF. De som har behov for en oppdatering eller som ikke er kjent med hypnose blir anbefalt først være med på innføringskurs 5 Juni for å kunne ha best utbytte av påfølgende kurs med Yapko.

Kursavgifter  Yapko (Y) 7500:-   medlemmer av hypnoseforeningen 7000:- , forutsetter inbet. kontingent 2019. Innføringskurs (I) koster 2000:-  Send påmelding med Navn,  Privatadr. Yrke,  Arbeidsplass og mailadresse til kurs@hypnoseforeningen.no 

Påmeldingsfrist 9 Mai, du får tilsendt faktura via ”SendRegning” som er bindende.  Husk meld fra kurs du vil være med på (IY eller bare Y) og hvis du er medlem av NFKEH, slik at du får tilsendt riktig faktura. Varm mat sammen med full beverting er inkludert i prisene. Kursene blir holt i våre lokaler sentralt i Oslo på Mariboesgate 13,  0183 Oslo. Vi forventer stor pågang så meld deg på i god tid. 

Faglig ansvarlig og koordinator
Innføringskurs  Hypnose 5 Juni: Dr Stephan Rossner,  stephan.rossner@gmail.com 
Yapko 6-7 Juni: Dr Gunnar Rosén, gunnar@hypnoseforeningen.no , Tel. 90039441