Lokallag

NFKEH er interessert i å komme i kontakt med medlemmer som arbeider med eller er interessert i hypnose og hypnoterapi, for dannelse av lokallag rundt om i landet.

Hensikten er å få til mindre samlinger - utover de større sentrale samlinger - for diskusjon, utvekslinger av erfaringer, øving/praktisering, osv

Dersom du kunne tenke deg å være pådriver for å få til dette i ditt distrikt, send oss en epost.

Sidene vil bli kontinuerlig oppdatert med kontaktinformasjon til lokallag etterhvert som disse er på plass.

Oslo

Hans Dahlseng
Psykolog

Lokallagssamling 06 juni, 08 august, 03 oktober, og 05 desember, kl. 1800-2000; mer info følger
Stephan Karl Otto Rossner
Lege

Lokallagssamling i Oslo lokallag, v/dr. Stephan Rossner, 02 mai, kl. 1400-1600.
NB; Lokallagssamlinger i Oslo har vanligvis vært holdt i Mariboesgt., men denne gangen avholdes samlingen i lokalene til Unity Senter, i Mølllergata 23 (Youngstorget), rom 608.

Neste samlinger; 05 september, 07 november; mer info følger.

Bergen

Margareta Hagala
lege

Epost

Informasjon om kommende samlinger vil legges ut når aktuelt.
For program og informasjon om tidligere samlinger; trykk her.

Trondheim

Arild Rugset
psykolog

Epost

Siste lokallagssamling avholdt 15 mars.

Tema: Implementering av hypnose i klinisk praksis.

 

Volda

Stephan Karl Otto Rossner
lege

Epost

Lokallagsamling, 06 april, kl. 1800-1930, møterom 2, i kjelleren på Volda sjukehus.
Tema: «Klinisk hypnose. Teori og praksis - hanskeanestesi».
Det må være minst to som er påmeldt for å gjennomføre samlingen.
Påmelding direkte til meg på epost.


Etter avtale med NFKEH er kursavgift 100 kroner.
Gratis for medlemmer i NFKEH.

NB; planlagte samlinger i henhold til utlysning i nyhetsbrev:
- 01/06 og 03/08 faller bort.


Neste samlinger etter 06/04:
- 05/10 og 07/12