Lokallag

NFKEH er interessert i å komme i kontakt med medlemmer som arbeider med eller er interessert i hypnose og hypnoterapi, for dannelse av lokallag rundt om i landet.

Hensikten er å få til mindre samlinger - utover de større sentrale samlinger - for diskusjon, utvekslinger av erfaringer, øving/praktisering, osv

Dersom du kunne tenke deg å være pådriver for å få til dette i ditt distrikt, send oss en epost.

Sidene vil bli kontinuerlig oppdatert med kontaktinformasjon til lokallag etterhvert som disse er på plass.

Oslo

Hans Dahlseng
Psykolog

Lokallagssamling 08 august, kl. 1800-2000,
Strøket 9 (inngang fra Trekantstubben, på baksiden av bygget), i Asker.

Neste samlinger i regi av Hans: 03 oktober, og 05 desember,
Stephan Karl Otto Rossner
Lege

Neste samlinger; 05 september, 07 november; mer info følger.

Bergen

Margareta Hagala
lege

Epost

Informasjon om kommende samlinger vil legges ut når aktuelt.
For program og informasjon om tidligere samlinger; trykk her.

Trondheim

Arild Rugset
psykolog

Epost

Siste lokallagssamling avholdt 15 mars.

Tema: Implementering av hypnose i klinisk praksis.

 

Volda

Stephan Karl Otto Rossner
lege

Epost

Siste samling avholdt 06 april.
Tema: «Klinisk hypnose. Teori og praksis - hanskeanestesi».
NB; planlagte samlinger i henhold til utlysning i nyhetsbrev:
- 01/06 og 03/08 faller bort.


Neste samlinger etter 06/04:
- 05/10 og 07/12