Kurs og aktiviteter

Informasjon om kurs, foredrag, aktiviteter, osv., i regi av NFKEH.

Under utarbeidelse; se foreløpig vår HJEM-side.