Velkommen til NFKEH´s hjemmesider

På våre nettsider vil du finne informasjon om hypnose og hypnoterapi, kurs, konferanser og foredrag. Følg gjerne linkene til høyre for informasjon om hva som er aktuelt de kommende månedene.

For foreningens medlemmer er det også mulighet til å låne materiale fra foreningens bibliotek, få tilgang til artikler og annen oppdatert hypnosefaglig informasjon, samt delta i vårt diskusjonsforum.

NFKEH var inntil oktober -15 den eneste hypnoseforeningen i landet som la psykologisk, medisinsk, eller odontologisk embedsstudium til grunn for medlemskap, og som dermed møtte kriterier for hypnosefaglig aktivitet i henhold til norsk lovgivning som da forelå.

Oktober -15 opphørte lovparagrafen som regulerte dette (p. 364 i Straffeloven), men nevnte lovendring medfører på ingen måte at det er "fritt frem" for alle å praktisere hypnose. Utøvelse av hypnose vil fortsatt være lovregulert, men nå gjennom Helsepersonelloven, Lov om alternativ behandling og Markedsføringsloven. NFKEH ønsker å bidra til at utøvere av hypnose i Norge holder den høyeste faglige og etiske standarden, gjennom videreføring av kurs- og medlemsaktivitet, med et enhetlig utdanningsforløp og sertifisering som mål. Hypnoseutdanning i regi av NFKEH skal være den sikreste kvalitetsindikator, både for utdanningskandidat, arbeidsgiver, og klienter/pasienter.

NFKEH ønsker alle med 3-årig helsefaglig utdanning, som gjennom sin utdanning og virke omfattes av Helsepersonelloven, velkommen på våre kurs og som medlemmer!

Dr Michael Yapko
Behandling av depresjon med kognitive metoder, mindfullness og hypnose
Oslo 6-7 Juni /Y

Innføringskurs Hypnose
Oslo 5 Juni / I
Dr Stephan Rossner Fagl.ansv.

For leger, tannleger, psykologer og sykepleier. Oslo 6-7 Juni, 08-16 Kursene er et samarbeide mellom Den Norske Legeforening DNLF, Den Norske Tannlegeforening NTF,  Norsk Psykolog Forening NPF og Norsk Sykepleierforbund NSF. De som har behov for en oppdatering eller som ikke er kjent med hypnose blir anbefalt først være med på innføringskurs 5 Juni for å kunne ha best utbytte av påfølgende kurs med Yapko

Kursavgifter  Yapko (Y) 7500:-   medlemmer av hypnoseforeningen 7000:- , forutsetter inbet. kontingent 2019. Innføringskurs (I) koster 2000:-  Send påmelding med Navn,  Privatadr. Yrke,  Arbeidsplass og mailadresse til kurs@hypnoseforeningen.no
 
Påmeldingsfrist 9 Mai, du får tilsendt faktura via ”SendRegning” som er bindende.  Husk meld fra kurs du vil være med på (IY eller bare Y) og hvis du er medlem av NFKEH, slik at du får tilsendt riktig faktura. Varm mat sammen med full beverting er inkludert i prisene. Kursene blir holt i våre lokaler sentralt i Oslo på Mariboesgate 13,  0183 Oslo

Faglig ansvarlig og koordinator:
Yapko 6-7 Juni: Dr Gunnar Rosén, gunnar@hypnoseforeningen.no , Tel. 90039441
Innføringskurs  Hypnose 5 Juni: Dr Stephan Rossner,  stephan.rossner@gmail.com

Program Innføringskurs 5. juni 2019
Hans Dalseng: hypnose - historikk og bakgrunn, forskning som gir hypnose kredibilitet, gi deltagerene egne opplevelser av hypnotiskefenomener, demonstrasjoner, øvelser
Stephan Rossner: klinisk hypnose, terapeutisk intervensjon, suggesjoner, forestillinger, positiv forandring med hjelp av hypnose, bevisst/ubevisst, indikasjoner/kontraindikasjoner hypnose, hypnotisk kommunikasjon, demonstrasjoner, øvelser

Aktuelt:

Lokallag Bergen
Hordaland Hypnoseforening inviterer nye og gamle medlemmer til hyggelig møte tirsdag 28.03.2019 kl 18.30 - 20.00
Vi skal lære med «hands on» om hypnotiske induksjonteknikker .
Velkommen til Integrert Medisin, Kokstadflaten 32, 5257 Kokstad. 
Påmelding til mail: dr@hagala.no

GRUNNKURS I KLINISK BRUK AV HYPNOSE
Bergen 27.-28.5.2019
Program følger

Grunnkurs i Bergen (1) (3).docx
click to download

Dr Michael Yapko
Behandling av depresjon med 
Kognitive metoder
Mindfullness og Hypnose
Oslo 6. - 7. Juni 2019

Innføringskurs Hypnose
Oslo 5. Juni 2019