Velkommen til NFKEH´s hjemmesider

På våre nettsider vil du finne informasjon om hypnose og hypnoterapi, kurs, konferanser og foredrag. Følg gjerne linkene til høyre for informasjon om hva som er aktuelt de kommende månedene.

For foreningens medlemmer er det også mulighet til å låne materiale fra foreningens bibliotek, få tilgang til artikler og annen oppdatert hypnosefaglig informasjon, samt delta i vårt diskusjonsforum.

NFKEH var inntil oktober -15 den eneste hypnoseforeningen i landet som la psykologisk, medisinsk, eller odontologisk embedsstudium til grunn for medlemskap, og som dermed møtte kriterier for hypnosefaglig aktivitet i henhold til norsk lovgivning som da forelå.

Oktober -15 opphørte lovparagrafen som regulerte dette (p. 364 i Straffeloven), men nevnte lovendring medfører på ingen måte at det er "fritt frem" for alle å praktisere hypnose. Utøvelse av hypnose vil fortsatt være lovregulert, men nå gjennom Helsepersonelloven, Lov om alternativ behandling og Markedsføringsloven. NFKEH ønsker å bidra til at utøvere av hypnose i Norge holder den høyeste faglige og etiske standarden, gjennom videreføring av kurs- og medlemsaktivitet, med et enhetlig utdanningsforløp og sertifisering som mål. Hypnoseutdanning i regi av NFKEH skal være den sikreste kvalitetsindikator, både for utdanningskandidat, arbeidsgiver, og klienter/pasienter.

NFKEH ønsker alle med 3-årig helsefaglig utdanning, som gjennom sin utdanning og virke omfattes av Helsepersonelloven, velkommen på våre kurs og som medlemmer!

Ettårig hypnoseutdanning NFKEH

Vi starter ettårig hypnoseutdanning. Hypnose innenfor moderne medisin og psykologi, basiskunnskap om hypnose, prinsipp, mål, definisjon, hypnoseteknikk, terapeutisk intervensjon, hypnotisk språk, forestillinger, suggesjoner, bevissthet/ubevissthet, hypnosedemonstrasjon, veiledning til hypnose, deltaker gjennomfører hypnose selv mange ganger, bruke skript til hypnose, positiv forandring med hjelp av hypnose, selfhypnose, deltaker lager sin egen oppskrift for hypnose, hjemmeoppgaver, nevrobiologiske grunnlag av hypnose, fysiologiske og psykologiske aspekter, hypnose og avspenning, den "hypnotiske paraplyen", indikasjoner, kontraindikasjoner for hypnose, hypnose og kognitiv terapi, direkte og indirekte hypnose, våkentranse, hypnosetests, forankring, VAKOG, hanskeanestesi, filmteknikk, symbolteknikk, metaforer, psykosomatisk meditasjon, klinisk hypnose, ego-state-terapi, hypnose som evidensbasert metode, hypnotisk kommunikasjon, hypnose og angst, smertebehandling med hypnose, hypnose og barn, pusteteknikker og hypnose, hypnotiske metoder i tannlegepraksis, dissosiert aldersregresjon, ideomotorikk, time-line, kroppsvandring, impact-teknikker, eksamen, kursbevis.

​4 x 2 dager, 08:00 - 16:00
i Mariboesgate 13 i Oslo
​Hans Dahlseng, Hans-Christian Ramskov, Dr. Markku Karma, Arne Jacobsen, Christina Nordstjärna, Martin Malmstrøm, Dr. Gunnar Rosen og Dr. med. Stephan Rossner som underviser.

​1. samling: 28.-  29. september 2018 
2. samling: 30. november- 1. desember 2018 
3. samling: 15.- 16. februar 2019 
4. samling: 26.- 27. april 2019

​Pris 22 000 NOK (inkl. varm lunsj på lørdager),
begrenset antall deltaker (20).

​Påmelding:
​Send en epost til Stephan Rossner (stephan.rossner@gmail.com) med navn, postadresse, yrke, arbeidsplass, og epost (informér eventuelt om regning skal betales av andre enn deg, og legg ved tilsvarende betalingsinformasjon), og du vil om kort tid motta en faktura fra oss. 
 

 

Aktuelt:

​Workshop med Mark Jensen “Reflective Listening Hypnosis”
4. januar 2019 i Oslo

Vi inviterer til en workshop med professor Mark Jensen, Washington, 4. januar 2019 kl. 16:00 til 19:00 i Mariboesgate 13, Oslo.​                        A “Reflective Listening Hypnosis” workshop that teaches participants how they can use open questions and reflective listening to identify the most powerful (client-centered) suggestions for behavior change.
Påmelding til kurs@hypnoseforeningen.no
med navn, postadresse, mailadresse, mobilnummer og yrke og du vil om kort tid motta en faktura fra oss.
Pris 300,-